ZŠ Aktuality

Poděkování a přání krásných letních prázdnin

Vážení rodiče,

ráda bych Vám ještě jednou takto veřejně poděkovala za spolupráci v tomto školním roce.

V naší školičce jsme moc rádi za osobní kontakt s Vámi, zůstáváme u papírové žákovské knížky, ručně psaného vysvědčení, o domácích úkolech také komunikujeme přímo. Jste vždy ochotní do školy přijít pro potřebné materiály, konzultujeme osobně pokroky Vašich/našich dětí. Začínáme spolupracovat v mateřské škole a společnými silami dovedeme dítka až do školních lavic pátého ročníku než se nám rozutečou „do velkého světa“.

Výborná komunikace mezi školou a rodiči je základním kamenem pro celý tento proces růstu malých dětí na velké školáky. Nejen aby byl úspěšný jeho výsledek, ale pro děti hlavně příjemný a milý jeho průběh. 

Doba od 11. března nám ale do naší spolupráce dost radikálně zasáhla. Najednou jsme se s Vámi a Vašimi dětmi nemohli vídat osobně, probrat spolu, co je potřeba, usmát se na sebe…

Nyní, na začátku července, mohu s radostí konstatovat, že jsme vše zvládli. 🙂 Byli jste ochotní naučit se spolu s námi spoustu nových věcí, přepnuli jste bez problémů na jiný způsob komunikace, dokázali jste být doma nejen rodičem a hospodářem/hospodářkou, ale také učitelem/učitelkou.

Období od 25. 5. bylo trochu veselejší, protože jsme se mohli alespoň s některými dětmi potkávat ve škole. Ale trochu komplikovaně jsme museli kličkovat s rouškami mezi rozdělenými skupinami a nádobami s desinfekcí… 

Všichni jsme se ale snažili o to, aby znovuotevření škol proběhlo v co možná největším klidu a abychom zdárně došli ke konci školního roku.

Vyučování školního roku 2019/2020 jsme na základní škole ukončili rozdáním vysvědčení 30. června. Díky Vaší péči jsme s kolegyněmi v základní škole mohly Vašim/našim dětem pogratulovat ke splněnému dalšímu školnímu roku jejich školní docházky. 🙂

Provoz mateřské školy pokračuje až do 10. července, poté bude škola na měsíc zcela uzavřena a provoz mateřské školy bude opět zahájen 10. srpna.

Ve stejném termínu – od 10. 8. do 13. 8. – proběhne také projekt pro žáky základní školy Vzdělávací dny, který vznikl ve spolupráci Asociace školních sportovních klubů a MŠMT ČR.

Školní rok 2019/2020 končí ale až ke konci srpna, do té doby jsou všichni předškoláci ještě školkovými dětmi a všichni letošní páťáci žáky naší školy. Abychom nevynechali žádný tradiční rituál, zveme Vás tímto na již předem avizované Loučení se školním rokem 2019/2020. Proběhne v pondělí 24. srpna 2020 na školní zahradě. Začínat budeme v 16:00 a součástí odpoledního programu bude:

  • Loučení s předškoláky
  • Pasování prvňáků na čtenáře
  • Loučení s páťáky

Poté bude všem dětem a rodičům představeno rozdělení do tříd MŠ i ZŠ v následujícím školním roce. 

Také pracujeme na vylepšení systému dálkové komunikace. Ale tak, abychom si i nadále mohli ponechat osobní setkávání a mohli pečovat o vzájemné vztahy mezi dětmi ve škole, mezi dětmi a učiteli, ale také mezi školou a Vámi rodiči. 

Těšíme se na Vás v srpnu na školní zahradě a na další spolupráci v příštím školním roce.

A teď už nezbývá než popřát všem KRÁSNÉ PRÁZDNINY a léto plné sluníčka!

Monika Otrubová a kolektiv základní a mateřské školy, Lužany

 

 

Aktuální informace k obnovení provozu MŠ a ZŠ

Blíží se otevření naší školy – základní i mateřské.

Základní škola bude zpřístupněna žákům od pondělí 25. 5. 2020.

Jejich přítomnost ve škole bude dobrovolná.

Nebude probíhat běžná výuka. Žáci budou ve škole rozděleni do ustálených max. 15ti početných školních skupin. I nadále bude probíhat vzdělávání na dálku pro žáky, kteří zůstanou doma. Ve stejném obsahu budou organizované vzdělávací aktivity v rámci dopolední části pobytu ve škole.

Mateřská škola bude otevřena od 18. 5. (v případě malého zájmu až 25. 5. 2020).

Podrobné informace o zajištění hygienických podmínek a provozu školy v této mimořádné situaci obdrží rodiče všech dětí MŠ i žáků ZŠ během úterý 5. 5. 2020 do svých e-mailových schránek z nové adresy reditel@zsluzany.cz.

Všechny rodiče v e-mailu poprosíme o informaci, zda jejich syn/dcera bude od zmíněného data přítomen/přítomna ve škole nebo již do konce školního roku nenastoupí. (Toto rozhodnutí není možné později měnit a např. v polovině června se rozhodnout, že žák do školy nastoupí.)

Upozorňuji na důležitý fakt, že po obnovení provozu školy není možné nadále čerpat dávky Ošetřování člena rodiny. (Tato informace je platná v čase publikování tohoto příspěvku. Je třeba sledovat aktuální informace, podmínky OČR je mohou měnit.)

Věřím, že spolu vše zvládneme

a těším se na setkání opět v naší školičce.

Monika Otrubová

Obnovení provozu MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

na dnešní tiskové konferenci potvrdil ministr školství Robert Plaga dokončení metodik k obnovení provozu všech typů škol.

V datové schránce bychom je měli mít v pondělí, v rámci pracovního týmu naplánujeme pravidla pro otevření a Vás během příštího týdne budeme kontaktovat s konkrétními termíny a podmínkami.

Přeji krásný prodloužený víkend!

Monika Otrubová

Platby na následující měsíce – úplata MŠ, stravné, ŠD

Vážení rodiče,

v měsíci březnu proběhly platby na měsíc duben: úplata za předškolní vzdělávání, stravné, úplata za školní družinu.

Jelikož se celý duben do školy bohužel ještě nepodíváme, převedeme Vaše platby na měsíc, kdy se do školy vrátíme

(doufáme v květen, věříme v červen).

Úplata za předškolní vzdělávání i provozní příspěvek na školní družinu budou za dobu přerušení provozu prominuty v plné výši!

Pokud Vám platby odcházejí z účtu automaticky (máte nastavený trvalý příkaz k úhradě), dostanete peníze zpět ve vyúčtování na konci školního roku.

Přejeme v rámci současných možností krásné Velikonoce, mnoho zdraví všem a těšíme se na setkání opět znovu u nás ve škole!

 

Zápis k povinné školní docházce

Ve středu 18. 3. 2020 bylo zveřejněno

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce

do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

Na základě tohoto opatření budou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do 1. ročníku naší školy se bude konat ve čtvrtek 23. dubna 2020.

Podrobný popis správného postupu a potřebné dokumenty budou zveřejněny v nejbližší době.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme se zapsanými dětmi setkání,

kde si budou moci zažít „klasický zápis“ se všemi náležitostmi – včetně pamětního listu a dárečků. 🙂

Více informací k mimořádnému opatření zde:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Mimořádné opatření MZ ČR – uzavření škol

Vážení rodiče,

tímto Vám oznamujeme, že na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky

musíme přerušit provoz ZÁKLADNÍ ŠKOLY od středy 11. 3. 2020 do odvolání.

Provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY přerušen není, bude zajištěn v plném rozsahu.

Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11_3_2020

Rodiče žáků základní školy budou přes SMS informováni o domácích úkolech, které mají plnit, aby nedošlo k velkému zameškání učiva.

Před obnovením provozu školy budou všichni včas informováni.

Vanda a Standa – 11. 3. 2020

Ve středu 11. 3. 2020 nás během dopoledního vyučování navštíví Vanda a Standa

s hudebním pořadem Přijede k nám návštěva.

Program je zaměřen na zdravé stravování a shlédnou ho (a zapojí se do něho) děti MŠ a mladší žáci ZŠ.

Vstupné je zdarma.

https://www.vandaastanda.cz/