ZŠ Aktuality

Prevence sociálně patologických jevů

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o realizaci preventivních aktivit u nás ve škole.

Již dříve jsme Vás informovali, že během celého školního roku probíhá ve všech třídách práce se žáky s metodikami „Zipyho kamarádi“ a „Jablíkovi kamarádi“.

Jsou to ucelené metodiky s několika moduly, které na sebe navazují.

Žáci se učí pracovat se svými emocemi, bavíme se o navazování přátelství, ale i o tom, jak si je udržet. Nastavujeme si správná pravidla komunikace, pojmenováváme šikanu a říkáme si, co dělat, pokud se s ní setkáme. Důležitými moduly jsou také ty, které se věnují změnám v životě a dokonce i tomu, jak se vyrovnat s jakoukoliv ztrátou.

Setkávání nad těmito tématy probíhá zpravidla jednou týdně, někdy jednou za 14 dní.

Více informací si můžete dočíst zde: 

https://zipyhokamaradi.cz/ 

https://www.partnershipforchildren.org.uk/

V poslední době jsme se zaměřili i na bezpečnost na internetu

Se staršími žáky jsme diskutovali o pravdivosti informací na internetu i o nebezpečí, které tam také může číhat. 

Se žáky 1. – 3. ročníku jsme využili metodiku „Vanda a Eda v onlajn světe“. Na příběhu dvou sourozenců se i ti nejmladší žáci učí to, že není zdravé a správné strávit u mobilu nebo počítače moc času, že když se s někým seznámím přes internet, nemůžu mu jen tak věřit, že není vhodné rozesílat své fotografie (i když chci původně jen svým kamarádům), protože to, co pustím na internet už z něho nikdy nesmažu. A také se dotkneme v příštích dnech velice aktuálního tématu – videí, která se dají na internetu najít a budeme se bavit o jejich pravdivosti a vlivu na nás.

I když se zdá, že si „jen povídáme“ a často u toho dokonce sedíme v kroužku na koberci, věřím, že tato práce má smysl. Pokud si žáci zapamatují alespoň zlomek toho, co v dané hodině slyší, určitě jim to pomůže v různých životních situacích.

V případě jakýchkoliv dotazů k dané problematice se na mě můžete obrátit.

Monika Otrubová

Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Lužany

Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Lužany

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Od 1. 2. 2023 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Lužany“. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002390

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Doba realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025

Rozpočet projektu celkem: 864.963,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 

POvánoční zpívání – středa 11. 1. 2023

Před Vánoci nás bohužel přepraly virózy. 

Proto jsme se rozhodli naše zpívání v místním kostele přesunout.

Kdo si s námi chce uzavřít vánoční a povánoční náladu a načerpat síly do nového roku,

rádi Vás ve středu uvidíme.

Více na plakátě: POvanocni_zpivani_2023