ZŠ Aktuality

Zaměstnanci v karanténě

Vážení rodiče, žáci, děti a přátelé školy, 🙂

abychom předešli dezinformacím, ráda bych zveřejnila, že máme dvě zaměstnankyně školy v karanténě.

Jedná se o vedoucí učitelku mateřské školy a ředitelku školy.

Obě musíme zůstat doma kvůli pozitivnímu výsledku testu na covid-19 u rodinného příslušníka.

Obě ale máme v současné době výsledek svého testu NEGATIVNÍ, při posledním kontaktu se zaměstnanci školy, dětmi mateřské školy či žáky základní školy jsme nemohly nikoho nakazit.

Provoz mateřské i základní školy není nijak omezen.

Přeji pohodové dny, plné pozitivních myšlenek a negativních testů!

Monika Otrubová

Lyžařský výcvik 2020/2021

Lyžařský výcvik pro děti MŠ i žáky ZŠ by se měl konat v týdnu od 1. 2. 2021.

Cena s dopravou 2 100,-

U zdatnějších lyžařů doplacení skipasů 100,- Kč/den u dětí MŠ a 150,- Kč/den u žáků ZŠ na konci kurzu

Možnost:

 • doplacení úrazového pojištění 50,- Kč/týden
 • půjčení lyžařského vybavení 550,- Kč/týden

Po pročtení následujících dokumentů (jsou také vyvěšené na nástěnce v hlavní chodbě školy)

prosíme o vyplnění, podepsání a zaplacení závazné přihlášky ve školní jídelně u paní Moniky Kašičkové.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OTÁZKY A ODPOVĚDI 2021

POPIS KURZU 2021

PŘIHLÁŠKA 2021

ŠM SMLOUVA MŠ A ZŠ 2021

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Důležité upozornění:

Pro sezónu 2020/2021 garantujeme, že pokud se nebude moci celá MŠ zúčastnit kurzu kvůli opatření COVID, poskytovatel vrátí MŠ zpět celou uhrazenou finanční částku. Pokud ke zrušení účasti dojde méně než 14 dní před zahájením kurzu, bude z vracené částky odečtena suma za úrazové připojištění. Úrazové připojištění platí poskytovatel 14 před kurzem.

 

Aktuální informace k provozu MŠ a ZŠ – 27. 10. 2020

Poslední dny jsme všichni s napětím sledovali vývoj situace a čekali na rozhodnutí ohledně provozů škol.

Dnes máme opět trochu jasněji:

 1. Provoz základní školy se zatím do normálních kolejí nevrací.
 2. Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen, děti se ve škole sejdou opět v pondělí 2. 11.
 3. Všichni zaměstnanci školy jsou ke dnešnímu dni na mysli pozitivní, na covid-19 NEGATIVNÍ.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

 • Ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 14:00 na on-line poradě vyučujících ZŠ vyhodnotíme nastavený systém distančního vzdělávání. Pokud má někdo důležité poznatky či připomínky, sdělte je prosím do této doby kterékoliv vyučující.
 • Během pátku 30. 10. 2020 budou v systému EduPage zveřejněny podrobnosti k pokračujícímu distančnímu vzdělávání od 2. 11. 2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Do pátku 30. 10. 2020 prosíme všechny rodiče o nahlášení/odhlášení dětí do MŠ na pondělí 2. 11., abychom mohli zajistit odpovídající počet obědů.
 • Použijte prosím telefonní číslo na školní jídelnu, dovoláte se paní Kašičkové: 730 891 195

 

Velice děkujeme za spolupráci, těší nás, že můžeme zajistit provoz alespoň mateřské školy

a moc se těšíme na obnovení provozu základní školy.

 

kolektiv ZŠ a MŠ Lužany

 

Aktuální situace s covid-19 v souvislosti s naší školou – 25. 10. 2020

Na vědomost se dává, že školková paní učitelka, která byla v karanténě, má testy na covid-19 negativní. 🙂

Bohužel se pro změnu do karantény dostala ředitelka školy – také na základě kontaktu s pozitivně testovaným člověkem.

Aktuální informace opět zveřejníme.

Pevné zdraví a nervy všem! 🙂

 

 

Aktuální situace s covid-19 v souvislosti s naší školou – 18. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že jedna ze školkových vyučujících je ode dneška v karanténě, na základě kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na covid-19.

Provoz MŠ je ale nadále zajištěn – samozřejmě se zvýšenými hygienickými opatřeními. Všichni zaměstnanci školy budou také po dobu pracovní doby používat roušky nebo respirátory.

Pokud by se kdokoliv v takové situaci necítil dobře, je možné děti přihlášené k docházce do MŠ v pondělí ráno telefonicky odhlásit a po 12. hodině si přijít s jídlonosičem pro oběd.

Nošení roušek není pro děti povinné, je ale možné, záleží na Vás – rodičích.

O případném dalším vývoji situace Vás budeme informovat zde na školním webu. V akutním případě formou SMS rodičům, jejichž dětí se situace bezprostředně dotýká.

Přejeme pevné zdraví všem a věřím, že si s nastalou situací poradíme. 😉

Monika Otrubová

Třídní schůzka – 13. 10. 2020

Shrnutí informací z on-line třídní schůzky:

 • V minulých dnech proběhly volby do školního parlamentu. Žáci se mohou se svými požadavky/stížnostmi/názory obracet na zvolené žáky ze 4. a 5. ročníku. Naplánované jsou pravidelné schůzky se žáky i ředitelkou školy.
 • Do čtvrtka 15. 10. si rodiče volí své zástupce do školské rady. Všichni obdrželi hlasovací lístky a informace o způsobu volby.
 • Výjezd pro třídní kolektiv z I-KAP Královéhradeckého kraje se uskuteční zhruba v polovině listopadu.
 • Informace k podrobnostem distanční výuky obdrží rodiče ve čtvrtek.
 • Zadávání domácích úkolů, stejně jako další komunikace s rodiči bude probíhat přes EduPage.
  • Kdo z rodičů se ještě nepřihlásil do systému, kontaktujte prosím ředitelku školy.

Základní škola – přechod na distanční výuku

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od středy 14. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku.

Postup příštích dnů:

 • dnes, 13. 10. 2020 dostali žáci ZŠ domácí úkoly až do pátku 16. 10. 2020
 • v 17:00 nás čeká on-line třídní schůzka, která byla avizovaná již dříve a rodiče obdrželi pokyny k připojení
 • nejdéle do pátku 16. 10. budou zákonní zástupci informováni o přesné formě distanční výuky v týdnu od 19. 10.
 • v týdnu od 26. 10. jsou podzimní prázdniny

Všichni doufáme ve zlepšení epidemiologické situace a těšíme se na shledání v pondělí 2. 11. 2020 ve škole!

Výjezd pro třídní kolektiv

Naše základní škola zajistila pro žáky 3., 4. a 5. ročníku zdarma z projektu I-KAP KHK I PPP a SPC Královéhradeckého kraje dvoudenní pobyt v Krkonoších.

Pobyt je uskutečněn pro žáky z důvodu upevnění kamarádství a vzájemných vztahů.

Žáci, třídní učitelky a paní asistentka budou ubytováni v Boudě Máma v Peci pod Sněžkou.

Těšíme se a doufáme, že nám nic naše plány nepřekazí a budeme moci ve druhé polovině října vyrazit. 🙂