ZŠ Aktuality

Aktuální informace k provozu MŠ a ZŠ – 27. 10. 2020

Poslední dny jsme všichni s napětím sledovali vývoj situace a čekali na rozhodnutí ohledně provozů škol.

Dnes máme opět trochu jasněji:

 1. Provoz základní školy se zatím do normálních kolejí nevrací.
 2. Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen, děti se ve škole sejdou opět v pondělí 2. 11.
 3. Všichni zaměstnanci školy jsou ke dnešnímu dni na mysli pozitivní, na covid-19 NEGATIVNÍ.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

 • Ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 14:00 na on-line poradě vyučujících ZŠ vyhodnotíme nastavený systém distančního vzdělávání. Pokud má někdo důležité poznatky či připomínky, sdělte je prosím do této doby kterékoliv vyučující.
 • Během pátku 30. 10. 2020 budou v systému EduPage zveřejněny podrobnosti k pokračujícímu distančnímu vzdělávání od 2. 11. 2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Do pátku 30. 10. 2020 prosíme všechny rodiče o nahlášení/odhlášení dětí do MŠ na pondělí 2. 11., abychom mohli zajistit odpovídající počet obědů.
 • Použijte prosím telefonní číslo na školní jídelnu, dovoláte se paní Kašičkové: 730 891 195

 

Velice děkujeme za spolupráci, těší nás, že můžeme zajistit provoz alespoň mateřské školy

a moc se těšíme na obnovení provozu základní školy.

 

kolektiv ZŠ a MŠ Lužany

 

Aktuální situace s covid-19 v souvislosti s naší školou – 25. 10. 2020

Na vědomost se dává, že školková paní učitelka, která byla v karanténě, má testy na covid-19 negativní. 🙂

Bohužel se pro změnu do karantény dostala ředitelka školy – také na základě kontaktu s pozitivně testovaným člověkem.

Aktuální informace opět zveřejníme.

Pevné zdraví a nervy všem! 🙂

 

 

Aktuální situace s covid-19 v souvislosti s naší školou – 18. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že jedna ze školkových vyučujících je ode dneška v karanténě, na základě kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na covid-19.

Provoz MŠ je ale nadále zajištěn – samozřejmě se zvýšenými hygienickými opatřeními. Všichni zaměstnanci školy budou také po dobu pracovní doby používat roušky nebo respirátory.

Pokud by se kdokoliv v takové situaci necítil dobře, je možné děti přihlášené k docházce do MŠ v pondělí ráno telefonicky odhlásit a po 12. hodině si přijít s jídlonosičem pro oběd.

Nošení roušek není pro děti povinné, je ale možné, záleží na Vás – rodičích.

O případném dalším vývoji situace Vás budeme informovat zde na školním webu. V akutním případě formou SMS rodičům, jejichž dětí se situace bezprostředně dotýká.

Přejeme pevné zdraví všem a věřím, že si s nastalou situací poradíme. 😉

Monika Otrubová

Třídní schůzka – 13. 10. 2020

Shrnutí informací z on-line třídní schůzky:

 • V minulých dnech proběhly volby do školního parlamentu. Žáci se mohou se svými požadavky/stížnostmi/názory obracet na zvolené žáky ze 4. a 5. ročníku. Naplánované jsou pravidelné schůzky se žáky i ředitelkou školy.
 • Do čtvrtka 15. 10. si rodiče volí své zástupce do školské rady. Všichni obdrželi hlasovací lístky a informace o způsobu volby.
 • Výjezd pro třídní kolektiv z I-KAP Královéhradeckého kraje se uskuteční zhruba v polovině listopadu.
 • Informace k podrobnostem distanční výuky obdrží rodiče ve čtvrtek.
 • Zadávání domácích úkolů, stejně jako další komunikace s rodiči bude probíhat přes EduPage.
  • Kdo z rodičů se ještě nepřihlásil do systému, kontaktujte prosím ředitelku školy.

Základní škola – přechod na distanční výuku

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od středy 14. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku.

Postup příštích dnů:

 • dnes, 13. 10. 2020 dostali žáci ZŠ domácí úkoly až do pátku 16. 10. 2020
 • v 17:00 nás čeká on-line třídní schůzka, která byla avizovaná již dříve a rodiče obdrželi pokyny k připojení
 • nejdéle do pátku 16. 10. budou zákonní zástupci informováni o přesné formě distanční výuky v týdnu od 19. 10.
 • v týdnu od 26. 10. jsou podzimní prázdniny

Všichni doufáme ve zlepšení epidemiologické situace a těšíme se na shledání v pondělí 2. 11. 2020 ve škole!

Výjezd pro třídní kolektiv

Naše základní škola zajistila pro žáky 3., 4. a 5. ročníku zdarma z projektu I-KAP KHK I PPP a SPC Královéhradeckého kraje dvoudenní pobyt v Krkonoších.

Pobyt je uskutečněn pro žáky z důvodu upevnění kamarádství a vzájemných vztahů.

Žáci, třídní učitelky a paní asistentka budou ubytováni v Boudě Máma v Peci pod Sněžkou.

Těšíme se a doufáme, že nám nic naše plány nepřekazí a budeme moci ve druhé polovině října vyrazit. 🙂

Společně k bezpečí

V pondělí 12. října 2020 navštíví naši školu Mgr. Martina Grohmanová

z organizace „Společně k bezpečí“ s programem primární prevence.

Tentokrát stráví dopoledne se 3. ročníkem.

Společně k bezpečí

V pátek 9. října 2020 navštíví naši školu Mgr. Martina Grohmanová

z organizace „Společně k bezpečí“ s programem primární prevence.

Tentokrát stráví dopoledne s 1. a 2. ročníkem.