MŠ Fotogalerie

Dětský den 1. 6. 2023

Úžasné, skvělé, nádherné…

Takové bylo odpoledne 1. června na naší školní zahradě. 🙂

  1. Počasí nám přálo.
  2. Účast byla hojná.
  3. Spolupráce s obcí skvělá – pan zastupitel Petr Tománek se postaral o moderování celého odpoledne, stejně tak o rozdávání soutěžních kartiček a dárkových balíčků, které věnovala Obec Lužany.
  4. Za SDH Lužany dorazili Jiří Matouš a Ondřej Beneš a ochotně nám pomohli v parném odpoledni trochu zchladit rozdováděná dítka u džberovky.
  5. Zaměstnankyně školy se zodpovědně chopily úkolů na dalších stanovištích – bez ohledu na pedagogické nebo nepedagogické zařazení se krásně věnovaly všem přítomným dětem. 🙂
  6. Odpoledne nám nádherně zdokumentoval Jakub Strnad alias Jimmy Frost.

Obrovské díky všem!!!

Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem

Říká se, že není špatného počasí, ale pouze špatného oblečení. Tímto heslem se v pondělí 15. 5. řídila celá MŠ, kdy vyrazila na školní výlet do Zoo Dvůr Králové. I přes lehké mrholení jsme viděli spousta zvířátek – opice, tučňáky, antilopy, hrošíky, slony, hady, želvičky, aj… Největším zážitkem pro nás byla jízda safari truckem, který nás zavezl přímo mezi volně pobíhající zebry, ba konce i lvy. Taková nádhera, no posuďte sami… 🙂 

Muzikanti z Jičína

Dne 5. 5. 2023 za námi přijeli Muzikanti z Jičína, kteří si pro nás připravili názornou ukázku hudebních nástrojů s trochou historie. Myslíme si, že se to velmi vydařilo a těšíme se na další návštěvu. 

Čarodějnické dopoledne 28. dubna 2023

Na skvělý návrh čarodějnice Alimíry jsme zorganizovali na školní zahradě čarodějnické dopoledne.

Po první vyučovací hodině v čarodějnické škole si školáci mohli ke svačině opéct na ohýnku buřtík nebo chleba.

Poté jsme se potkali úplně všichni – od nejmladších po nejstarší, zatančili si čarodějnický tanec, uvařili kouzelný lektvar a vyrazili za zábavou…

Žáci 4. a 5. ročníku si připravili různá stanoviště a ostatní na nich mohli plnit různé úkoly a sbírat razítka.

Za odměnu dostal každý čarodějnickou medaily. 

Celou dobu nám přálo i počasí, všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příští společnou akci. 🙂

M. O.

Noc s Andersenem – pátek 31. 3. 2023

V pátek 31. března jsme po dlouhé době zažili ve škole Noc s Andersenem.

Tento rok se ho opět ujala paní učitelka Hana Zdeňková.

Připravila pro žáky 1. – 5. ročníku úkoly, které dokázali všichni skvěle splnit ve věkově smíšených dvojicích a skupinkách.

Po „práci“ a kousku Andersenovy pohádky jsme se rozdělili na spaní do dvou tříd.

Ráno nás čekala bohatá snídaně v podobě napečených dobrot od rodičů.

Moooc děkuji paní učitelce Hance za přípravu celého večera, ale také dalším kolegyním Vlastě a Monice, které byly ochotné s námi ve škole strávit páteční večer.

Rodičům moc děkujeme za zajištění sobotní snídaně. 🙂

Tak snad zase za rok. 😉

M. O.

Kytarista Jindřich Kaulfers – 31. 3. 2023

V pátek 31. března za námi přijel náš milý dlouholetý přítel Jindřich Kaulfers, kytarista.

Dětem z MŠ i žákům ze ZŠ vyprávěl o kytarách – jejich výrobě, o tom, jaké různé typy máme a ukázal, jak se na které hraje.

Kromě toho, že si děti poslechly a viděly hru na krásný strunný nástroj, tak byly také do koncertu zapojené. 

I z fotek je patrné, že se všichni bavili a na nudu nebylo rozhodně ani pomyšlení. 🙂

M. O.

Velikonoční dílnička a Lužanská buchta 28. 3. 2023

Jedno březnové odpoledne jsme se ve škole sešli na velikonoční tvoření.

Někdo si přišel vyrobit velikonoční dekorace na dílničku.

Někteří již své výtvory přinesli z domu. V podobě napečených dobrot, se kterými se zúčastnili soutěže o nejlepší Lužanskou buchtu. Všech sedm moučníků bylo opravdu výborných. Pochutnávali si na nich všichni přítomní, k občerstvení jim v naší „kavárničce“ hrál na piano náš dvorní klavírista Martin Otruba. 🙂

Tak zase za rok na viděnou a na mlsanou. 😉

M. O.

Maškarní bál 26. 3. 2023

V neděli 26. března jsme se sešli v kulturním sále Obecního domu v Lužanech.

Snad více než po 15ti letech jsme na tomto místě uskutečnili dětský maškarní bál.

I když jsou prostory o dost větší než doposud využívaný sál hasičské zbrojnice, nebylo téměř kam si sednout, stejně tak parket byl téměř neustále plný.

Naše paní učitelky a asistentky si pro děti připravily spoustu her a soutěží, včetně zábavných tanečků, při kterých nebyli ušetřeni ani rodiče. 🙂

Celým odpolednem provázel s mikrofonem v ruce pan starosta Martin Mitlöhner. Po několika letech spolupráce při organizaci dětského maškarního zkušeně uváděl a komentoval jednotlivé soutěže a mezitím jako správný DJ pouštěl hudbu dětem k tanci.

V nově zrekonstruované školní kuchyni bylo pro všechny návštěvníky k dispozici pohoštění. Kromě studených a teplých nápojů a drobných sladkých i slaných dobrůtek se zde připravovaly vafle s nutelou a čerstvým ovocem, párky v rohlíku, napečené byly také větrníčky.

Odpoledne bylo velice vydařené. Moc děkuji všem kolegyním – pedagogickým i nepedagogickým, které se na přípravě a průběhu odpoledne podílely. A obzvlášť děkuji panu starostovi, který nám věnoval celé odpoledne a profesionálně ho moderoval.

Velké účasti z Lužan i okolí si moc vážíme a budeme se moc těšit na setkání při stejné akci zase za rok. 🙂

M. O.