ZŠ Ke stažení

Návrh střednědobého výhledu hospodaření

V souladu s ust. § 28a odst. 3) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme:

 

Školní řád

Od školního roku 2016/2017 je aktualizovaný školní řád.

Rodiče žáků s ním byli seznámeni na třídních schůzkách, byl schválen školskou radou.

K nahlédnutí je ve škole a zde: skolni_rad