MŠ Aktuality

Návštěva z Policie ČR

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 nás v rámci dopoledního vyučování navštíví ve škole nprap. Aleš Brendl,

aby si o bezpečném chování popovídal s předškolními a mladšími školním dětmi.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministertva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, s účinností ode dne 10. 9. do odvolání mimořádného opatření se vztahuje také na školní budovy:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének také v budovách škol – zákaz se vztahuje na společné prostory těchto budov (chodby, záchody).

Úplné znění Mimořádného opatření: Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

Proto žádáme rodiče a jiné návštěvníky školy

o použití roušek či jiného zakrytí dýchacích cest!!!

Soutěž o nejlepší návrh na LOGO ŠKOLY

„Krok za krokem společně vše zvládneme.“

(Motto ZŠ a MŠ Lužany)

 

Vážení rodiče, prarodiče, děti a další příznivci naší školy,

přijměte pozvání na spoluvytvoření loga naší školy a to formou výtvarné soutěže.

Naše motto, které jsme společně s kolegyněmi vytvořily, je pro Vás vodítkem k vytvoření návrhu loga.

Zpracování může být klasické: nákres na papír, který můžete hodit do schránky školy nebo odevzdat ve škole, nebo v elektronické podobě poslat na e-mail školy: reditel@zsluzany.cz

Každý návrh musí být označen jménem a příjmením autora + kontakt (telefon, e-mail).

Termín odevzdání návrhů je nejdéle do 25.9.2020!

Následně budou návrhy vystaveny na nejbližší veřejné akci naší školy, kde proběhne vyhodnocení návrhů a vyhlášení vítězů.

Autoři vítězných návrhů se mohou těšit na zajímavé odměny!

Bezpečnostní pravidla ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok zahájíme v běžném provozu, přesto budeme dbát na zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, mytí rukou, častější úklid apod.).

Přesto bychom Vás rádi požádali o respektování následujících pravidel:

– Pro případ podezření na onemocnění covid-19 je potřeba, aby měli všichni žáci ZŠ v sáčku v tašce roušku, děti MŠ v sáčku v šatně.

– Děti a žáci s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit.

– Rodiče vstupují do školy pouze na nezbytně nutnou dobu, ve škole se neshlukují.

 

Miloš Fejfar, Pavel Zavadil

Rádi bychom poděkovali dvěma tatínkům – Miloši Fejfarovi a Pavlu Zavadilovi. Ve svém volném čase opravili poničený strop v tělocvičně.

 

Loučení se školním rokem 2019/2020

Srdečně zveme všechny děti z mateřské školy, žáky základní školy a jejich rodiče, prarodiče, další příbuzné, známé…

v pondělí 24. 8. 2020 od 16:00 na Školní zahradní slavnost.

Čeká nás vše, co jsme do konce června nezvládli:

  • MŠ se rozloučí s předškoláky, kteří od září nastupují do 1. ročníku ZŠ
  • budeme pasovat prvňáky na čtenáře
  • rozloučíme se s páťáky
  • oficiálně ukončíme školní rok 2019/2020
  • představíme si nastavení nového školního roku 2020/2021
  • odtajníme nové motto školy
  • vyhlásíme výtvarnou soutěž – návrh na logo školy

Připraveno bude také drobné pohoštění.

Kdo bude chtít, může si přinést špekáčky, k dispozici bude ohniště na opékání.

 

Poděkování a přání krásných letních prázdnin

Vážení rodiče,

ráda bych Vám ještě jednou takto veřejně poděkovala za spolupráci v tomto školním roce.

V naší školičce jsme moc rádi za osobní kontakt s Vámi, zůstáváme u papírové žákovské knížky, ručně psaného vysvědčení, o domácích úkolech také komunikujeme přímo. Jste vždy ochotní do školy přijít pro potřebné materiály, konzultujeme osobně pokroky Vašich/našich dětí. Začínáme spolupracovat v mateřské škole a společnými silami dovedeme dítka až do školních lavic pátého ročníku než se nám rozutečou „do velkého světa“.

Výborná komunikace mezi školou a rodiči je základním kamenem pro celý tento proces růstu malých dětí na velké školáky. Nejen aby byl úspěšný jeho výsledek, ale pro děti hlavně příjemný a milý jeho průběh. 

Doba od 11. března nám ale do naší spolupráce dost radikálně zasáhla. Najednou jsme se s Vámi a Vašimi dětmi nemohli vídat osobně, probrat spolu, co je potřeba, usmát se na sebe…

Nyní, na začátku července, mohu s radostí konstatovat, že jsme vše zvládli. 🙂 Byli jste ochotní naučit se spolu s námi spoustu nových věcí, přepnuli jste bez problémů na jiný způsob komunikace, dokázali jste být doma nejen rodičem a hospodářem/hospodářkou, ale také učitelem/učitelkou.

Období od 25. 5. bylo trochu veselejší, protože jsme se mohli alespoň s některými dětmi potkávat ve škole. Ale trochu komplikovaně jsme museli kličkovat s rouškami mezi rozdělenými skupinami a nádobami s desinfekcí… 

Všichni jsme se ale snažili o to, aby znovuotevření škol proběhlo v co možná největším klidu a abychom zdárně došli ke konci školního roku.

Vyučování školního roku 2019/2020 jsme na základní škole ukončili rozdáním vysvědčení 30. června. Díky Vaší péči jsme s kolegyněmi v základní škole mohly Vašim/našim dětem pogratulovat ke splněnému dalšímu školnímu roku jejich školní docházky. 🙂

Provoz mateřské školy pokračuje až do 10. července, poté bude škola na měsíc zcela uzavřena a provoz mateřské školy bude opět zahájen 10. srpna.

Ve stejném termínu – od 10. 8. do 13. 8. – proběhne také projekt pro žáky základní školy Vzdělávací dny, který vznikl ve spolupráci Asociace školních sportovních klubů a MŠMT ČR.

Školní rok 2019/2020 končí ale až ke konci srpna, do té doby jsou všichni předškoláci ještě školkovými dětmi a všichni letošní páťáci žáky naší školy. Abychom nevynechali žádný tradiční rituál, zveme Vás tímto na již předem avizované Loučení se školním rokem 2019/2020. Proběhne v pondělí 24. srpna 2020 na školní zahradě. Začínat budeme v 16:00 a součástí odpoledního programu bude:

  • Loučení s předškoláky
  • Pasování prvňáků na čtenáře
  • Loučení s páťáky

Poté bude všem dětem a rodičům představeno rozdělení do tříd MŠ i ZŠ v následujícím školním roce. 

Také pracujeme na vylepšení systému dálkové komunikace. Ale tak, abychom si i nadále mohli ponechat osobní setkávání a mohli pečovat o vzájemné vztahy mezi dětmi ve škole, mezi dětmi a učiteli, ale také mezi školou a Vámi rodiči. 

Těšíme se na Vás v srpnu na školní zahradě a na další spolupráci v příštím školním roce.

A teď už nezbývá než popřát všem KRÁSNÉ PRÁZDNINY a léto plné sluníčka!

Monika Otrubová a kolektiv základní a mateřské školy, Lužany

 

 

Aktuální informace k obnovení provozu MŠ a ZŠ

Blíží se otevření naší školy – základní i mateřské.

Základní škola bude zpřístupněna žákům od pondělí 25. 5. 2020.

Jejich přítomnost ve škole bude dobrovolná.

Nebude probíhat běžná výuka. Žáci budou ve škole rozděleni do ustálených max. 15ti početných školních skupin. I nadále bude probíhat vzdělávání na dálku pro žáky, kteří zůstanou doma. Ve stejném obsahu budou organizované vzdělávací aktivity v rámci dopolední části pobytu ve škole.

Mateřská škola bude otevřena od 18. 5. (v případě malého zájmu až 25. 5. 2020).

Podrobné informace o zajištění hygienických podmínek a provozu školy v této mimořádné situaci obdrží rodiče všech dětí MŠ i žáků ZŠ během úterý 5. 5. 2020 do svých e-mailových schránek z nové adresy reditel@zsluzany.cz.

Všechny rodiče v e-mailu poprosíme o informaci, zda jejich syn/dcera bude od zmíněného data přítomen/přítomna ve škole nebo již do konce školního roku nenastoupí. (Toto rozhodnutí není možné později měnit a např. v polovině června se rozhodnout, že žák do školy nastoupí.)

Upozorňuji na důležitý fakt, že po obnovení provozu školy není možné nadále čerpat dávky Ošetřování člena rodiny. (Tato informace je platná v čase publikování tohoto příspěvku. Je třeba sledovat aktuální informace, podmínky OČR je mohou měnit.)

Věřím, že spolu vše zvládneme

a těším se na setkání opět v naší školičce.

Monika Otrubová

Obnovení provozu MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

na dnešní tiskové konferenci potvrdil ministr školství Robert Plaga dokončení metodik k obnovení provozu všech typů škol.

V datové schránce bychom je měli mít v pondělí, v rámci pracovního týmu naplánujeme pravidla pro otevření a Vás během příštího týdne budeme kontaktovat s konkrétními termíny a podmínkami.

Přeji krásný prodloužený víkend!

Monika Otrubová