MŠ Aktuality

Zaměstnanci v karanténě

Vážení rodiče, žáci, děti a přátelé školy, 🙂

abychom předešli dezinformacím, ráda bych zveřejnila, že máme dvě zaměstnankyně školy v karanténě.

Jedná se o vedoucí učitelku mateřské školy a ředitelku školy.

Obě musíme zůstat doma kvůli pozitivnímu výsledku testu na covid-19 u rodinného příslušníka.

Obě ale máme v současné době výsledek svého testu NEGATIVNÍ, při posledním kontaktu se zaměstnanci školy, dětmi mateřské školy či žáky základní školy jsme nemohly nikoho nakazit.

Provoz mateřské i základní školy není nijak omezen.

Přeji pohodové dny, plné pozitivních myšlenek a negativních testů!

Monika Otrubová

Vánoční video 18. 12. 2020

Milí rodiče,

vzhledem k situaci jsme nemohli uspořádat tradiční vánoční besídku. Proto jsme si pro vás připravili aspoň malé vánoční video, ve kterém můžete nahlédnout do našeho dne a naladit se na vánoční vlnu.

Chtěli bychom vám poděkovat za celý uplynulý rok, který nebyl pro nikoho lehký. Naším velkým přáním – vám i nám – je, abychom do příštího (doufejme lepšího) roku vkročili ve zdraví.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 přeje celý kolektiv ZŠ a MŠ Lužany.

VÁNOČNÍ VIDEO 2020

Lyžařský výcvik 2020/2021

Lyžařský výcvik pro děti MŠ i žáky ZŠ by se měl konat v týdnu od 1. 2. 2021.

Cena s dopravou 2 100,-

U zdatnějších lyžařů doplacení skipasů 100,- Kč/den u dětí MŠ a 150,- Kč/den u žáků ZŠ na konci kurzu

Možnost:

  • doplacení úrazového pojištění 50,- Kč/týden
  • půjčení lyžařského vybavení 550,- Kč/týden

Po pročtení následujících dokumentů (jsou také vyvěšené na nástěnce v hlavní chodbě školy)

prosíme o vyplnění, podepsání a zaplacení závazné přihlášky ve školní jídelně u paní Moniky Kašičkové.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OTÁZKY A ODPOVĚDI 2021

POPIS KURZU 2021

PŘIHLÁŠKA 2021

ŠM SMLOUVA MŠ A ZŠ 2021

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Důležité upozornění:

Pro sezónu 2020/2021 garantujeme, že pokud se nebude moci celá MŠ zúčastnit kurzu kvůli opatření COVID, poskytovatel vrátí MŠ zpět celou uhrazenou finanční částku. Pokud ke zrušení účasti dojde méně než 14 dní před zahájením kurzu, bude z vracené částky odečtena suma za úrazové připojištění. Úrazové připojištění platí poskytovatel 14 před kurzem.

 

Oblečení pro pobyt venku

Milí rodiče,

vzhledem ke stávající situaci se snažíme s dětmi co nejvíce času trávit venku. Proto Vás prosíme – nezapomínejte dětem dávat vhodné oblečení na procházky a pobyt na školní zahradě. Zejména do deště – holínky, pláštěnku či pogumované kalhoty a bundu.

Děkujeme za spolupráci 🙂

Aktuální informace k provozu MŠ a ZŠ – 27. 10. 2020

Poslední dny jsme všichni s napětím sledovali vývoj situace a čekali na rozhodnutí ohledně provozů škol.

Dnes máme opět trochu jasněji:

  1. Provoz základní školy se zatím do normálních kolejí nevrací.
  2. Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen, děti se ve škole sejdou opět v pondělí 2. 11.
  3. Všichni zaměstnanci školy jsou ke dnešnímu dni na mysli pozitivní, na covid-19 NEGATIVNÍ.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

  • Ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 14:00 na on-line poradě vyučujících ZŠ vyhodnotíme nastavený systém distančního vzdělávání. Pokud má někdo důležité poznatky či připomínky, sdělte je prosím do této doby kterékoliv vyučující.
  • Během pátku 30. 10. 2020 budou v systému EduPage zveřejněny podrobnosti k pokračujícímu distančnímu vzdělávání od 2. 11. 2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

  • Do pátku 30. 10. 2020 prosíme všechny rodiče o nahlášení/odhlášení dětí do MŠ na pondělí 2. 11., abychom mohli zajistit odpovídající počet obědů.
  • Použijte prosím telefonní číslo na školní jídelnu, dovoláte se paní Kašičkové: 730 891 195

 

Velice děkujeme za spolupráci, těší nás, že můžeme zajistit provoz alespoň mateřské školy

a moc se těšíme na obnovení provozu základní školy.

 

kolektiv ZŠ a MŠ Lužany

 

Aktuální situace s covid-19 v souvislosti s naší školou – 25. 10. 2020

Na vědomost se dává, že školková paní učitelka, která byla v karanténě, má testy na covid-19 negativní. 🙂

Bohužel se pro změnu do karantény dostala ředitelka školy – také na základě kontaktu s pozitivně testovaným člověkem.

Aktuální informace opět zveřejníme.

Pevné zdraví a nervy všem! 🙂

 

 

Aktuální situace s covid-19 v souvislosti s naší školou – 18. 10. 2020

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že jedna ze školkových vyučujících je ode dneška v karanténě, na základě kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na covid-19.

Provoz MŠ je ale nadále zajištěn – samozřejmě se zvýšenými hygienickými opatřeními. Všichni zaměstnanci školy budou také po dobu pracovní doby používat roušky nebo respirátory.

Pokud by se kdokoliv v takové situaci necítil dobře, je možné děti přihlášené k docházce do MŠ v pondělí ráno telefonicky odhlásit a po 12. hodině si přijít s jídlonosičem pro oběd.

Nošení roušek není pro děti povinné, je ale možné, záleží na Vás – rodičích.

O případném dalším vývoji situace Vás budeme informovat zde na školním webu. V akutním případě formou SMS rodičům, jejichž dětí se situace bezprostředně dotýká.

Přejeme pevné zdraví všem a věřím, že si s nastalou situací poradíme. 😉

Monika Otrubová

Návštěva z Policie ČR

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 nás v rámci dopoledního vyučování navštíví ve škole nprap. Aleš Brendl,

aby si o bezpečném chování popovídal s předškolními a mladšími školním dětmi.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministertva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, s účinností ode dne 10. 9. do odvolání mimořádného opatření se vztahuje také na školní budovy:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének také v budovách škol – zákaz se vztahuje na společné prostory těchto budov (chodby, záchody).

Úplné znění Mimořádného opatření: Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

Proto žádáme rodiče a jiné návštěvníky školy

o použití roušek či jiného zakrytí dýchacích cest!!!

Soutěž o nejlepší návrh na LOGO ŠKOLY

„Krok za krokem společně vše zvládneme.“

(Motto ZŠ a MŠ Lužany)

 

Vážení rodiče, prarodiče, děti a další příznivci naší školy,

přijměte pozvání na spoluvytvoření loga naší školy a to formou výtvarné soutěže.

Naše motto, které jsme společně s kolegyněmi vytvořily, je pro Vás vodítkem k vytvoření návrhu loga.

Zpracování může být klasické: nákres na papír, který můžete hodit do schránky školy nebo odevzdat ve škole, nebo v elektronické podobě poslat na e-mail školy: reditel@zsluzany.cz

Každý návrh musí být označen jménem a příjmením autora + kontakt (telefon, e-mail).

Termín odevzdání návrhů je nejdéle do 25.9.2020!

Následně budou návrhy vystaveny na nejbližší veřejné akci naší školy, kde proběhne vyhodnocení návrhů a vyhlášení vítězů.

Autoři vítězných návrhů se mohou těšit na zajímavé odměny!