ZŠ Fotogalerie

Adaptační výjezd 13. – 15. září 2023

Na začátku tohoto školního roku na třídenní adaptační výjezd vyrazila celá škola – i s nejmladšími žáky 1. ročníku.

Strávili jsme ho v Penzionu na Rychlově na Benecku.

Všichni si bez rodičů poradili, posílili sebe i svou pozici ve školním kolektivu.

Jak je z fotografií patrné, pracovali jsme v různých seskupeních – všichni najednou, ve třídních kolektivech, ale také v pracovních skupinách složených ze zástupců různých ročníků.

Přálo nám počasí, takže jsme si mohli spoustu aktivit užít venku. 🙂

Kromě výšlapů do okolí a různých aktivit po cestě si žáci také vyzdobili nová trička, hráli hry s písmenky, na zvířátka, různé pohybové hry, stavěli domečky pro skřítky v lese, ale poslední večer jsme stihli i večerní venkovní bojovku s našimi novými Reflexáky a dokonce i diskotéku. 😉

Nechybělo ani nakupování v obchodě, kam jsme ale museli 2 km dojít. A samozřejmě volné hraní na dětském hřišti.

Věřím, že všichni žáci měli možnost se spoustu věcí naučit, osvojit si důležité strategie pro práci v týmu, chovat se k sobě ohleduplně, pomáhat si.  Zároveň si ale „hlídat svoje ruce, nohy i pusu“. 🙂 Tak abychom je používali ve správný moment a v našem osobním prostoru, nezasahovali do osobního prostoru ostatních.  

V návaznosti na adaptační pobyt proběhne ještě ve třídních kolektivech starších žáků návštěva lektorky Martiny Grohmannové a následné rozhovory se třídními vyučujícími. Pohled externistů nám pomáhá vidět a zažít věci, na které jindy není dostatek času či prostoru. 

Všichni se těšíme na tento školní rok, který bude určitě úspěšný a vydařený. 🙂

 

Loučení s páťáky 27. 6. 2023

Každý rok je to těžké… Strávili u nás tolik let – někteří opravdu už od mateřské školy. Ale už je čas vypustit je „do světa“. 🙂

Tentokrát opravdu ve velkém počtu – první stupeň u nás letos ukončilo 12 žáků 5. ročníku.

Odcházejí do několika různých škol a my jim přejeme, ať se jim v dalším studiu i osobním životě daří!

Hudební pohádky pro děti – 20. 6. 2023

Již několikátým rokem k nám jezdí až z Prahy umělci s projektem „Hudební pohádky pro děti“. 

Kterákoliv pohádka, se kterou přijedou, je poskládaná z nádherných písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Jak dokazují fotky – představení si užijí všichni od nejmladších po nejstarší. 🙂

Setkání páťáků se šesťáky

V pondělí 12. června se konalo historicky první organizované setkání našich současných páťáků a bývalých žáků – nynějších šesťáků – na půdě školy.

Rádi bychom založili novou tradici, při které si bývalí žáci zavzpomínají na roky minulé a zároveň poučí mladší přátele o rocích budoucích na druhém stupni základní školy.

K posezení nechybělo pohoštění, které určitě přispělo k dobré náladě.

Třídní paní učitelka nám bohužel onemocněla, ale o organizaci celého odpoledne se postarala paní asistentka Marcela Buřívalová.

Děkuji všem zúčastněným, věřím, že si setkání užili a těším se, až nám příští rok noví šesťáci opět přijdou povyprávět své zážitky z prvního roku ve větších školách. 🙂

M. O.

 

Dětský den 1. 6. 2023

Úžasné, skvělé, nádherné…

Takové bylo odpoledne 1. června na naší školní zahradě. 🙂

  1. Počasí nám přálo.
  2. Účast byla hojná.
  3. Spolupráce s obcí skvělá – pan zastupitel Petr Tománek se postaral o moderování celého odpoledne, stejně tak o rozdávání soutěžních kartiček a dárkových balíčků, které věnovala Obec Lužany.
  4. Za SDH Lužany dorazili Jiří Matouš a Ondřej Beneš a ochotně nám pomohli v parném odpoledni trochu zchladit rozdováděná dítka u džberovky.
  5. Zaměstnankyně školy se zodpovědně chopily úkolů na dalších stanovištích – bez ohledu na pedagogické nebo nepedagogické zařazení se krásně věnovaly všem přítomným dětem. 🙂
  6. Odpoledne nám nádherně zdokumentoval Jakub Strnad alias Jimmy Frost.

Obrovské díky všem!!!

Muzikanti z Jičína

Dne 5. 5. 2023 za námi přijeli Muzikanti z Jičína, kteří si pro nás připravili názornou ukázku hudebních nástrojů s trochou historie. Myslíme si, že se to velmi vydařilo a těšíme se na další návštěvu. 

Čarodějnické dopoledne 28. dubna 2023

Na skvělý návrh čarodějnice Alimíry jsme zorganizovali na školní zahradě čarodějnické dopoledne.

Po první vyučovací hodině v čarodějnické škole si školáci mohli ke svačině opéct na ohýnku buřtík nebo chleba.

Poté jsme se potkali úplně všichni – od nejmladších po nejstarší, zatančili si čarodějnický tanec, uvařili kouzelný lektvar a vyrazili za zábavou…

Žáci 4. a 5. ročníku si připravili různá stanoviště a ostatní na nich mohli plnit různé úkoly a sbírat razítka.

Za odměnu dostal každý čarodějnickou medaily. 

Celou dobu nám přálo i počasí, všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příští společnou akci. 🙂

M. O.