ZŠ Fotogalerie

Loučení s páťáky

V posledním školním týdnu jsme se stihli také rozloučit s našimi páťáky, kteří od září nastupují do jiných škol na 2. stupeň a s jednou žákyní 1. ročníku, která se stěhuje.

Páťáci sice na loučení nedorazili bohužel v plném počtu, ale i tak si to, myslím, všichni ostatní užili.

V pásmu krátkých vystoupení se nám předvedly všechny ročníky a na konci odpoledne nám naši „absolventi“ vytvořili netradiční obrázky, které budou k vidění na začátku dalšího školního roku v budově školy. 🙂

Moc děkujeme všem zúčastněným za to, že přišli, žákům za vystoupení, panu starostovi Ing. Martinu Mitlöhnerovi a paní účetní Janě Kašíkové za dárečky pro žáky. 

Přeji všem krásné léto a úspěšné nabírání sil na nový školní rok!

Monika Otrubová

P. S.: Jakubu Strnadovi díky za krásné fotky! 😉 Při příchodu mi nedal košem (ani foťákem), když jsem poprosila o zmáčknutí spouště na školním fotoaparátu. A i bez příprav a následných úprav vznikly nádherné kousky. 😉

Skupinová práce první třídy (17. 6. 2022)

Dnes si děti z první třídy vyzkoušely skupinovou práci, seznámily se s pravidly a jednotlivými rolemi. Ve třídě panoval pracovní ruch, který je potřeba ke zdařilé práci. Děti si pomáhaly a komunikovaly o zadaných úkolech. Nakonec sami sebe efektivně ohodnotili a všichni jsme se shodli na tom, že jim práce šla, bavila je a určitě by si ji chtěli vyzkoušet i jindy. Skupiny si tentokráte děti zvolily samy.

Skupinovou práci si vyzkoušely i děti v pátem ročníku. Opakovali si učivo a výstupem bude tvorba společného obrazu při kterém si zopakují i anglická slovíčka s tématem škola. Práce se dětem dařila, každý pracoval a opět vládla tvůrčí atmosféra. Zhotovené práce budou vystaveny ve škole.