MŠ Ke stažení

Návrh střednědobého výhledu hospodaření

V souladu s ust. § 28a odst. 3) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme:

 

Platby od školního roku 2015/2016

Vážení rodiče, naše škola se rozhodla přejít na bezhotovostní platební systém, to znamená, že platby za stravné a školné mohou být nyní hrazeny prostřednictvím Vašeho účtu v bance.

Co je třeba udělat?

1. Zajít do banky ( nemusíte do banky,máte-li zřízeno internet. bankovnictví), v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet našeho zařízení.

název zařízení: Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín

číslo účtu příjemce platby (naše zařízení): 1163792369

kód banky příjemce platby: 0800

limit jednotlivé platby inkasa: ……..

četnost plateb za měsíc: ……….

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

 Hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem všech záloh  ( např. rodiče mají 2 děti v MŠ, limit- záloha na každé dítě za stravné a školné činí 1050 Kč, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh, tedy 2100 Kč).

počáteční datum účinnosti ( datum povolení inkasa) : ………( nejpozději 17. dne  v měsíci. Vždy je platba na následující měsíc)

a nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro MŠ  a ZŠ. (list Povolení inkasa naleznete v sekci Ke stažení)

2. Potvrzení o povolení inkasa (list Povolení inkasa) odevzdat ve škole.

3. Pak už jen hlídat, aby na Vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat – viz. Kontakty

4. Vyúčtování bude prováděno pololetně, tedy v lednu a poslední týden v červnu.

 

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání můžete hradit také

  1. Každý měsíc sami – prostřednictvím příkazu k úhradě.                                                                                                                Přehled plateb viz. Školní jídelna – ceník stravného (Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.)
  2.  V hotovosti ve školní jídelně.