Loučení s páťáky 2024

V letošním školním roce se loučíme s pěti páťáky, kteří od září přestupují na 2. stupeň ZŠ celkem do tří různých škol.

Chtěla bych poděkovat tatínkovi jednoho z nich, Jakubu Strnadovi, že nám během posledních let vytvořil spoustu krásných videí. Ta budou památkou nejen našim letošním páťákům, ale i nám všem ostatním ve škole.

Přikládám dvě pecky k ukončení tohoto školního roku, který byl u nás posledním pro naše páťáky a za celou školu jim přeji šťastné vykročení pravou nohou na začátku školního roku 2024/2025.

M. Otrubová

Páťáci 2024 – ZŠ Lužany (youtube.com)

ZŠ/MŠ Lužany 2024 | Pasování prvňáka na čtenáře a loučení s páťáky (youtube.com)