ZŠ Aktuality

Aktuální informace k obnovení provozu MŠ a ZŠ

Blíží se otevření naší školy – základní i mateřské.

Základní škola bude zpřístupněna žákům od pondělí 25. 5. 2020.

Jejich přítomnost ve škole bude dobrovolná.

Nebude probíhat běžná výuka. Žáci budou ve škole rozděleni do ustálených max. 15ti početných školních skupin. I nadále bude probíhat vzdělávání na dálku pro žáky, kteří zůstanou doma. Ve stejném obsahu budou organizované vzdělávací aktivity v rámci dopolední části pobytu ve škole.

Mateřská škola bude otevřena od 18. 5. (v případě malého zájmu až 25. 5. 2020).

Podrobné informace o zajištění hygienických podmínek a provozu školy v této mimořádné situaci obdrží rodiče všech dětí MŠ i žáků ZŠ během úterý 5. 5. 2020 do svých e-mailových schránek z nové adresy reditel@zsluzany.cz.

Všechny rodiče v e-mailu poprosíme o informaci, zda jejich syn/dcera bude od zmíněného data přítomen/přítomna ve škole nebo již do konce školního roku nenastoupí. (Toto rozhodnutí není možné později měnit a např. v polovině června se rozhodnout, že žák do školy nastoupí.)

Upozorňuji na důležitý fakt, že po obnovení provozu školy není možné nadále čerpat dávky Ošetřování člena rodiny. (Tato informace je platná v čase publikování tohoto příspěvku. Je třeba sledovat aktuální informace, podmínky OČR je mohou měnit.)

Věřím, že spolu vše zvládneme

a těším se na setkání opět v naší školičce.

Monika Otrubová

Obnovení provozu MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

na dnešní tiskové konferenci potvrdil ministr školství Robert Plaga dokončení metodik k obnovení provozu všech typů škol.

V datové schránce bychom je měli mít v pondělí, v rámci pracovního týmu naplánujeme pravidla pro otevření a Vás během příštího týdne budeme kontaktovat s konkrétními termíny a podmínkami.

Přeji krásný prodloužený víkend!

Monika Otrubová

Platby na následující měsíce – úplata MŠ, stravné, ŠD

Vážení rodiče,

v měsíci březnu proběhly platby na měsíc duben: úplata za předškolní vzdělávání, stravné, úplata za školní družinu.

Jelikož se celý duben do školy bohužel ještě nepodíváme, převedeme Vaše platby na měsíc, kdy se do školy vrátíme

(doufáme v květen, věříme v červen).

Úplata za předškolní vzdělávání i provozní příspěvek na školní družinu budou za dobu přerušení provozu prominuty v plné výši!

Pokud Vám platby odcházejí z účtu automaticky (máte nastavený trvalý příkaz k úhradě), dostanete peníze zpět ve vyúčtování na konci školního roku.

Přejeme v rámci současných možností krásné Velikonoce, mnoho zdraví všem a těšíme se na setkání opět znovu u nás ve škole!

 

Zápis k povinné školní docházce

Ve středu 18. 3. 2020 bylo zveřejněno

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce

do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021

Na základě tohoto opatření budou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do 1. ročníku naší školy se bude konat ve čtvrtek 23. dubna 2020.

Podrobný popis správného postupu a potřebné dokumenty budou zveřejněny v nejbližší době.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme se zapsanými dětmi setkání,

kde si budou moci zažít „klasický zápis“ se všemi náležitostmi – včetně pamětního listu a dárečků. 🙂

Více informací k mimořádnému opatření zde:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Mimořádné opatření MZ ČR – uzavření škol

Vážení rodiče,

tímto Vám oznamujeme, že na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky

musíme přerušit provoz ZÁKLADNÍ ŠKOLY od středy 11. 3. 2020 do odvolání.

Provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY přerušen není, bude zajištěn v plném rozsahu.

Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11_3_2020

Rodiče žáků základní školy budou přes SMS informováni o domácích úkolech, které mají plnit, aby nedošlo k velkému zameškání učiva.

Před obnovením provozu školy budou všichni včas informováni.

Vanda a Standa – 11. 3. 2020

Ve středu 11. 3. 2020 nás během dopoledního vyučování navštíví Vanda a Standa

s hudebním pořadem Přijede k nám návštěva.

Program je zaměřen na zdravé stravování a shlédnou ho (a zapojí se do něho) děti MŠ a mladší žáci ZŠ.

Vstupné je zdarma.

https://www.vandaastanda.cz/

Společně k bezpečí

V pondělí 9. března 2020 navštíví naši školu Mgr. Martina Grohmanová

z organizace „Společně k bezpečí“ s programem primární prevence.

Tentokrát stráví dopoledne s 1. a 2. ročníkem.

Bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

žáci naší základní školy byli dnes poučeni o rozdílu mezi koronavirem, který je často zmiňován v mediích, a střevní infekcí, která se rozšířila mezi žáky naší školy.

Také proběhl nácvik správného mytí rukou. Ve škole používáme antibakteriální mýdlo a každý má ve třídě svůj ručník, v umývárnách používáme jednorázové papírové.

Dbáme na dodržování hygienických pravidel, víc  není dle našeho mínění třeba.

K šířícímu se koronaviru jsme dostali od Krajské hygienické stanice letáček ke zveřejnění. Týká se lidí, cestujících z rizikových oblastí.

K přečtení je na nástěnce v chodbě školy nebo zde:

koronavirus_co_delat_informace_pro_cestovatele