Základní škola-informace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • dvoutřídní s kapacitou 45 míst
 •  výuka podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
 • výuka anglického jazyka
 • lyžařský kurz
 • plavecký kurz
 • škola v přírodě
 •  zájmové útvary:
  • anglický jazyk vedený lektorkou z Jazykové školy
  • sportovní kroužek
  • šikovné ručičky (výtvarné činnosti)
  • hra na flétnu
 • již dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol 
 • odebíráme dotované mléko z projektu Školní mléko – viz. Laktea.cz
 • jsme přihlášení do programu Recyklohraní (třídění a recyklace odpadů) 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • do 15:00, v případě potřeby do 16:00 v rámci MŠ
 • pobyt v herně, na školní zahradě
 • celoroční procházky do přírody (v zimě sáňkování, bruslení)
 • využití počítačů, interaktivní tabule

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • dováží se obědy ze školní jídelny Základní škola K.V.Raise v Lázních Bělohradě
 • možnost objednat obědy i pro cizí strávníky (do jídlonosičů)