Šablony III

Šablony III OPVVV ZŠ a MŠ Lužany

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2021 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony III OPVVV ZŠ a MŠ Lužany“. Cílem  výzvy  je  podpořit činnost mateřské a základní školy  formou  projektů  zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na realizaci projektových dní, školního klubu, sdílení zkušeností pedagogů, setkávání s rodiči a využití ICT ve vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020022

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Rozpočet projektu celkem: 293.503,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

3.II/12 Projektový den ve výuce

3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

3.II/13 Projektový den mimo školu

3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce