Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Lužany

Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Lužany

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Od 1. 2. 2023 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony OPJAK ZŠ a MŠ Lužany“. Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002390

Název operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Doba realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025

Rozpočet projektu celkem: 864.963,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ