Prevence od Policie ČR – nprap. Aleš Brendl

Opět se za námi přijel podívat nprap. Aleš Brendl od Policie ČR.

Než zašel na besedu ke starším žákům 3. – 5. ročníku, se kterými si při promítání tématických filmů povídal mimo jiné i o trestní odpovědnosti,

navštívil i třídu 1. a 2. ročníku, se kterými probral zásady bezpečného chování.