ZŠ Aktuality

Organizace školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

s radostí Vám mohu oznámit, že v příštím školním roce můžeme zajistit fungování trojtřídní základní školy, s podobným počtem „dělených hodin“ jako v tomto školním roce.

Ve středu 12. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo Obce Lužany výjimku z počtu žáků pro trojtřídní základní školu – dle současné legislativy, platné do 31. 12. 2019. A tím se také obec zavázala k případnému dofinancování úvazků pro období září – prosinec 2019. Od ledna 2020 dle nového způsobu financování regionálního školství finanční prostředky budou již ze státního rozpočtu.

Náš pracovní tým se z části obmění – z různých důvodů. Po podepsání všech nových pracovních smluv a zakončení tohoto školního roku budou jména nových kolegyní zveřejněna na webu a v září uspořádáme setkání, při kterém Vám bude nový pracovní tým představen zcela kompletní.

V pondělí 24. 6. v 17:30 srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku do I. třídy ZŠ. Zároveň zveme i všechny ostatní zájemce o další informace k chodu příštího školního roku.

M. Tringelová

Sběr papíru

Od pondělí 10. 6. do pátku 14. 6. 2019

probíhá v naší škole

SBĚR PAPÍRU

(noviny, časopisy, karton, ústřižky papíru zabalené v krabicích)

Papír můžete odevzdat ve škole nebo na obecním úřadě. Děkujeme! 😉

Rytířská pohádka – změna termínu!!!

Bohužel nám jeden z rytířů onemocněl a v pátek se vystoupení nekonalo.

Na Rytířskou pohádku se děti můžou těšit ve středu 12. 6. od 9:30!

 

     V pátek 7. 6. 2019 čeká žáky ZŠ i děti MŠ v rámci dopoledního vyučování představení divadélka Hudební pohádky pro děti – Rytířská pohádka.

Se známými písněmi Z. Svěráka a J. Uhlíře.

Vstupné bude odečteno ze „zálohy“.

 

Naši prvňáci v novinách

Ve středu 5. června 2019 vyjdou v Jičínském deníku informace o našich prvňácích. 🙂 

Nabídka volných pracovních pozic

Od září 2019 hledáme do našeho kolektivu

  • učitelku pro I. stupeň ZŠ – 100% úvazek
  • asistenta pedagoga MŠ i ZŠ – úvazky 50% nebo 75%

Zájemci se mohou hlásit u ředitelky školy M. Tringelové

  • tel.: 607 767 784
  • e-mail: zs.luzany@email.cz

 

Hudební pořad „Já jsem muzikant“

V pátek 10. května čeká v 8:45 mateřskou školu a I. třídu ZŠ (1. a 2. ročník)

hudební vystoupení Dagmar Čemusové „Já jsem muzikant“

Vstupné 40,- Kč bude odečteno ze zálohy.

Beseda se školním psychologem

Srdečně Vás zveme na besedu s PhDr. Lubošem Tomanem, školním psychologem

na téma „Netolismus“.

Mluvit budeme o závislosti dětí na sociálních sítích a internetu a nastavení pravidel pro používání mobilů, tabletů apod.

Třídní schůzka

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzku ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 16:00.

Planeta Země 3000 – „Kolumbie“

V pondělí 6. 5. 2019 se žáci základní školy vypraví v rámci dopoledního vyučování do Jičína 

na promítání projektu Planeta Země 3000 – „Kolumbie“.

Vstupné 70,- Kč bude odečteno ze „zálohy“.

  1. a 2. vyučovací hodina, stejně jako odpolední kroužky, proběhnou beze změny