Vážení rodiče! Rádi bychom vás upozornili na podzimní sběrové soutěže a úkoly s Recyklohraním, kterého se naše škola účastní. Díky následujícím akcím můžeme získat nové body do našeho školního konta!!! Podzimní sběrová kampaň se soutěží ve sběru baterií a akumulátorů a sběru drobných elektrospotřebičů – probíhá od 26. 8. do 15. 11. 2019. Soutěž Věnuj mobil a pojeď do ZOO- probíhá v termínu od 26. 8. do 15. 11. 2019. Stejně jako v minulých ročnících obdrží školy za každý odevzdaný mobilní telefon 3 body na školní účet. Současně 4 školy s nejvyšším podílem sebraných mobilních telefonů na žáka získají výlet pro jednu třídu s exkurzí na recyklační linku a návštěvu zoologické zahrady v Jihlavě. Další osvětový úkol – Recyklační zpravod -vyzýváme v něm žáky a studenty, aby se stali redaktory, reportéry a nadšenými fotografy, a vytvořili si svůj vlastní školní Recyklační zpravodaj. To zvládneme v hodinách českého jazyka a dalších. Termín je do 18. 11. 2019. Všem rodičům děkujeme za pomoc a prohlubování ekologické výchovy u dětí!