Pěší procházky do okolí školy – info pro rodiče

Vážení rodiče,

v příštích týdnech bychom chtěli využít teplých dní a vyrazit s dětmi dopoledne

na pěší procházky do okolí školy, pokud to počasí dovolí.

Tímto Vás žádáme, aby všichni měli ve škole vhodné oblečení a obuv.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin daného ročníku. Děkujeme za spolupráci.