Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministertva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, s účinností ode dne 10. 9. do odvolání mimořádného opatření se vztahuje také na školní budovy:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének také v budovách škol – zákaz se vztahuje na společné prostory těchto budov (chodby, záchody).

Úplné znění Mimořádného opatření: Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

Proto žádáme rodiče a jiné návštěvníky školy

o použití roušek či jiného zakrytí dýchacích cest!!!