Návštěva od policie – 22. 10. 2018

V jednom z posledních slunečných dnů jsme stihli přivítat na školní zahradě návštěvu od POLICIE.

Po ukázce práce psovodů, která byla určena pro všechny děti z MŠ i ZŠ, jsme se přemístili do školní budovy a žáci 3., 4. a 5. ročníku absolvovali besedu o kyberšikaně – s nprap. Alešem Brendlem.

Za celé dopoledne velice děkujeme!!!