Evidenční list

O vyplnění evidenčního listu a jeho potvrzení lékařem budete požádání až po přijetí Vašeho dítěte k předškolní docházce v naší mateřské škole.

ke stažení zde→ evidencni_list