Dětský den 1. 6. 2023

Úžasné, skvělé, nádherné…

Takové bylo odpoledne 1. června na naší školní zahradě. 🙂

  1. Počasí nám přálo.
  2. Účast byla hojná.
  3. Spolupráce s obcí skvělá – pan zastupitel Petr Tománek se postaral o moderování celého odpoledne, stejně tak o rozdávání soutěžních kartiček a dárkových balíčků, které věnovala Obec Lužany.
  4. Za SDH Lužany dorazili Jiří Matouš a Ondřej Beneš a ochotně nám pomohli v parném odpoledni trochu zchladit rozdováděná dítka u džberovky.
  5. Zaměstnankyně školy se zodpovědně chopily úkolů na dalších stanovištích – bez ohledu na pedagogické nebo nepedagogické zařazení se krásně věnovaly všem přítomným dětem. 🙂
  6. Odpoledne nám nádherně zdokumentoval Jakub Strnad alias Jimmy Frost.

Obrovské díky všem!!!