ZŠ Aktuality

Divadelní představení – 8. 11. 2019

V pátek 8. listopadu nás navštíví Kamil Koula se svým divadelním představením, pohádkou O Sněhurce.

Shlédnou ho děti mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ.

Vstupné bude strženo ze „zálohy“.

Zapomenuté oblečení aneb Najdi si své fusky :-)

Milí rodiče, 

v týdnu od 11. 11. do 15. 11. 2019 bude v chodbě školy připraveno k vyzvednutí zapomenuté oblečení všech žáků školy z minulého školního roku.

Zbývající, nerozebrané, bude poté odvezeno na charitativní účely.

V šatně na okně se již začíná vytvářet letošní sbírka oblečení, tak se nezapomeňte podívat i tam. 🙂 

Zaměstnanci školy

Provoz školy ve středu 6. 11. 2019

Provoz naší školy ve středu 6. 11. 2019 NEBUDE PŘERUŠEN,

výuka v MŠ i ZŠ probíhá běžným způsobem.

V současném školství je mnoho věcí, které by se daly změnit.

S kolegyněmi jsme se ale shodly na tom, že stávka není tou správnou cestou za jejich prosazení.

Naší prioritou jsou Vaše/naše děti a nebudeme si je brát jako rukojmí.

Větší ohodnocení než zvýšení platu pro nás bude uznání za naši práci, ocenění našeho nasazení a důvěra v nás.

Monika Otrubová, ředitelka školy

 

Lyžařský výcvik 13. – 17. ledna 2020 – Vysoké nad Jizerou

Vážení rodiče,

     pokud jste projevili zájem o výuku lyžování pro Vašeho syna/Vaši dceru, rádi bychom Vám předali bližší informace, včetně všeobecných smluvních podmínek. Všechny materiály si můžete přečíst ve vytištěné podobě na nástěnce mateřské školy v hlavní chodbě školy nebo na www.zsluzany.cz v záložce Aktuálně. Po přečtení všech materiálů Vás žádáme o podepsání závazné přihlášky ve školní jídelně – nejpozději do 15. listopadu 2019

     V případě pojištění (doporučujeme) budete vyplňovat také datum narození Vašeho dítěte a adresu bydliště. Pokud žádáte i půjčení vybavení, budete uvádět také výšku dítěte a velikost obuvi.

     Lyžařský výcvik se bude konat v termínu 13. – 17. ledna 2020.

CENA:

lyžařský kurz + doprava…………….. 1990,-

pojištění……………………………….. + 50,- tedy celkem 2040,-

půjčení vybavení………………………. + 550,-

Platbu můžete zaslat na účet školy, popř. zaplatit v hotovosti ve školní jídelně. – NEJPOZDĚJI DO 15. listopadu 2019

MATERIÁLY K PROČTENÍ:

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OTÁZKY A ODPOVĚDI 2020

POPIS KURZU 2020

PŘIHLÁŠKA 2020

SMLOUVA MŠ A ZŠ 2020

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Drakiáda – 23. 10. 2019

Doufáme ve větrné počasí a dovolujeme si Vás pozvat

na Drakiádu

ve středu 23. 10. 2019 od 16:00

na louku pod Mádlákem.

Hudební divadlo dětem Michaely Novozámské – 21. 10. 2019

V pondělí 21. 10. 2019 čeká žáky 1. – 3. ročníku ZŠ a děti mateřské školy

představení Hudebního divadla dětem Michaely  Novozámské z Hradce Králové  – Povídejme si děti

Sejdeme se ve škole nejdéle v 7:30, odjedeme objednaným autobusem v 7:50 a do školy se vrátíme kolem 10. hodiny.

Vstupné 60,-Kč,- a doprava bude dětem odečtena ze „zálohy“.

 

Šablony II

Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Lužany

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Lužany“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání a další aktivity související s rozvojem školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012836

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Rozpočet projektu celkem: 920.156,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.II/19 Projektový den ve škole

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK

 

Náš pracovní tým

Vážení rodiče, milí školáčkové a předškoláčkové,

s radostí Vám můžu oznámit, že náš pracovní tým je ve škole kompletní, po dovolených odpočatý a již se všechny paní učitelky, asistentky i nepedagogické kolegyně připravujeme a těšíme na zahájení nového školního roku.

Seznam pracovních pozic a jmen najdete na webu zde

Osobně se všechny těšíme na setkání v prvním zářijovém týdnu ve škole a abyste se mohli s novými kolegyněmi lépe seznámit, plánujeme v měsíci září společné posezení na školní zahradě. Informováni budete včas a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu. 😉

Přeji krásné zakončení léta a pohodový začátek nového školního roku!

M. Tringelová

Sférické kino

V pondělí 24. 6. 2019 čeká v rámci dopoledne školní i školkové děti SFÉRICKÉ KINO.

Cena bude stržena ze zálohy.