Výuka mimo školní budovu i pro nelyžaře – 17. 1. 2020

V pátek 17. ledna v rámci dopoledního vyučování

navštíví žáci, kteří se neúčastní lyžařského kurzu,

naučnou stezku v Lázních Bělohrad.

S sebou: pití, svačinu, psací potřeby.

Odjezd: během první vyučovací hodiny

Návrat: na oběd (cca. 11:30)

Jízdné bude strženo ze zálohy.