VÝLET NA HVĚZDÁRNU

V pátek 10. 5. vyrazila celá škola na vzdělávací výlet do hvězdárny v Úpici. Hvězdárna je specializovanou kulturně osvětovou a vzdělávací organizací přírodovědného charakteru.
Učivo o vesmíru se prolíná všemi ročníky a proto jsme díky projektu MAP, který hradil dopravu tam
i zpět, vyrazili právě tam.

Úpice je malebné město s krásnou okolní přírodou a hvězdárna to jen podtrhuje. Děti i my dospělí jsme byli nadšeni.

Pan hvězdář Aleš Locker nás provedl programem Sluneční soustava. Děti si mohly osahat velký hvězdářský dalekohled, porovnávaly velikosti planet, otáčely kupolí hvězdárny, shlédly projekci
o hvězdné soustavě a souhvězdích.  Dalekohledem jsem se podívali na vzdálenější rozhlednu. Nejvíce děti ale zaujalo, když viděly, jak sluneční paprsky propalují plechovku a zapalují klacek.  A došlo i na nakupování drobných upomínek.

Děti dostaly plno informací a odjížděli jsme s pocitem, že jsme vesmíru trošičku blíže.

Děkuji všem kolegyním za spolupráci.            ¨

Mgr. Hana Zdeňková