Třídní schůzka

Ve středu 2. 11. 2016 od 16:00 zveme rodiče našich žáků na TŘÍDNÍ SCHŮZKU.

Na programu bude kromě jiného také:

  • aktualizace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola
  • aktualizace školního řádu
  • výsledky voleb do školské rady z řad rodičů žáků
  • organizace lyžařského výcviku
  • termín plaveckého výcviku
  • zapojení školy do projektů
  • aktuální témata z výchovy našich ratolestí – youtuberství, mobil a tablet ve škole apod.