Třídní schůzka – 13. 10. 2020

Shrnutí informací z on-line třídní schůzky:

  • V minulých dnech proběhly volby do školního parlamentu. Žáci se mohou se svými požadavky/stížnostmi/názory obracet na zvolené žáky ze 4. a 5. ročníku. Naplánované jsou pravidelné schůzky se žáky i ředitelkou školy.
  • Do čtvrtka 15. 10. si rodiče volí své zástupce do školské rady. Všichni obdrželi hlasovací lístky a informace o způsobu volby.
  • Výjezd pro třídní kolektiv z I-KAP Královéhradeckého kraje se uskuteční zhruba v polovině listopadu.
  • Informace k podrobnostem distanční výuky obdrží rodiče ve čtvrtek.
  • Zadávání domácích úkolů, stejně jako další komunikace s rodiči bude probíhat přes EduPage.
    • Kdo z rodičů se ještě nepřihlásil do systému, kontaktujte prosím ředitelku školy.