Školní zahradní slavnost 24. 8. 2020

Zvládli jsme to. 🙂

Rozloučit se v mateřské škole s předškoláky,

pasovat prvňáky na čtenáře

a rozloučit se s páťáky odcházejícími na 2. stupeň základní školy.

A tím jsme ukončili školní rok 2019/2020.

Počasí nám přálo, občerstvení chutnalo, nafukovací hrad vydržel.

Předškoláci si vymalovali hrneček a páťáci před svým odchodem doslova zanechali stopu v naší škole. 🙂

Děkujeme všem za účast a těšíme se na podobné akci na viděnou!!!