Školní řád

Od školního roku 2016/2017 je aktualizovaný školní řád.

Rodiče žáků s ním byli seznámeni na třídních schůzkách, byl schválen školskou radou.

K nahlédnutí je ve škole a zde: skolni_rad