Setkání páťáků se šesťáky

V pondělí 12. června se konalo historicky první organizované setkání našich současných páťáků a bývalých žáků – nynějších šesťáků – na půdě školy.

Rádi bychom založili novou tradici, při které si bývalí žáci zavzpomínají na roky minulé a zároveň poučí mladší přátele o rocích budoucích na druhém stupni základní školy.

K posezení nechybělo pohoštění, které určitě přispělo k dobré náladě.

Třídní paní učitelka nám bohužel onemocněla, ale o organizaci celého odpoledne se postarala paní asistentka Marcela Buřívalová.

Děkuji všem zúčastněným, věřím, že si setkání užili a těším se, až nám příští rok noví šesťáci opět přijdou povyprávět své zážitky z prvního roku ve větších školách. 🙂

M. O.