Sběr papíru

Od pondělí 10. 6. do pátku 14. 6. 2019

probíhá v naší škole

SBĚR PAPÍRU

(noviny, časopisy, karton, ústřižky papíru zabalené v krabicích)

Papír můžete odevzdat ve škole nebo na obecním úřadě. Děkujeme! 😉