Šablony II

Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Lužany

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Lužany“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání a další aktivity související s rozvojem školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012836

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Rozpočet projektu celkem: 920.156,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.II/19 Projektový den ve škole

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.I/7 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠK