Ředitelské volno 30. 1. 2020

Přerušení provozu základní školy

 Ve čtvrtek 30. ledna 2020

uděluji žákům základní školy ředitelské volno.

                                         Mgr. Monika Otrubová, ředitelka školy

Omezení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

Pedagogové v tento den absolvují plánované další vzdělávání z projektu Šablony II.

Vysvědčení bude rozdáno ve středu 29. 1. 2020. (Tento den probíhá výuka dle rozvrhu, celý den bez omezení.)