Přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 bylo přijato všech 9 nových dětí, které žádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců o přijetí.

rozhodnuti_reg_cisla_MS_2021