Prezenční výuka ve škole od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je obnoveno prezenční vzdělávání v plné míře pro:

 • všechny ročníky základní školy
 • děti mateřské školy v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • děti mateřské školy, jejichž rodiče pracují v IZS nebo jsou pedagogickými pracovníky

 

 • 2x týdně proběhne testování neinvazivními Ag testy
  • pondělí a čtvrtek vždy po příchodu do školy
  • – žáci ve svých třídách samy, popř. s pomocí rodičů 
  • – děti s pomocí rodičů v tělocvičně školy

 

 • Pro plynulý průběh testování a včasnou přípravu žáků před vyučováním prosíme o dodržování časů příchodu:
  • děti kdykoliv v čase 6:45 – 7:45
  • žáci kdykoliv v čase 6:45 – 7:15

 

 • Žáci ZŠ zůstávají ve škole nejpozději do 15:00, není možné odpolední spojování ŠD a MŠ.

 

 • Ochrana nosu a úst (respirátory, u dětí do 15 let stačí tzv. chirurgické roušky) je povinná ve všech prostorách škol a školských zařízení.
  • V případě poničení či zapomenutí roušky mohou žáci kontaktovat kteréhokoliv zaměstnance školy, můžeme roušku poskytnout.
  • Výjimku mají děti MŠ, ty roušky při pobytu v mateřské škole mít nemusí.

 

Podrobnosti k provozu školy obdrželi rodiče žáků ZŠ přes informační systém EduPage a rodiče dětí do e-mailových schránek.