Přednáška nprap. Aleše Brendla

Ve středu 23. března nás navštívil preventista Policie nprap. Aleš Brendl.

S žáky 3., 4. a 5. ročníku si povídal o šikaně a bezpečnosti na internetu.

Děkujeme a těšíme se na příště!

Jednáme také o přednášce pro rodiče, aby svými znalostmi nezůstali pozadu za svými ratolestmi a aby jim také s bezpečným pohybem v kyberprostoru mohli pomoci. 🙂