Poděkování a přání krásných letních prázdnin

Vážení rodiče,

ráda bych Vám ještě jednou takto veřejně poděkovala za spolupráci v tomto školním roce.

V naší školičce jsme moc rádi za osobní kontakt s Vámi, zůstáváme u papírové žákovské knížky, ručně psaného vysvědčení, o domácích úkolech také komunikujeme přímo. Jste vždy ochotní do školy přijít pro potřebné materiály, konzultujeme osobně pokroky Vašich/našich dětí. Začínáme spolupracovat v mateřské škole a společnými silami dovedeme dítka až do školních lavic pátého ročníku než se nám rozutečou „do velkého světa“.

Výborná komunikace mezi školou a rodiči je základním kamenem pro celý tento proces růstu malých dětí na velké školáky. Nejen aby byl úspěšný jeho výsledek, ale pro děti hlavně příjemný a milý jeho průběh. 

Doba od 11. března nám ale do naší spolupráce dost radikálně zasáhla. Najednou jsme se s Vámi a Vašimi dětmi nemohli vídat osobně, probrat spolu, co je potřeba, usmát se na sebe…

Nyní, na začátku července, mohu s radostí konstatovat, že jsme vše zvládli. 🙂 Byli jste ochotní naučit se spolu s námi spoustu nových věcí, přepnuli jste bez problémů na jiný způsob komunikace, dokázali jste být doma nejen rodičem a hospodářem/hospodářkou, ale také učitelem/učitelkou.

Období od 25. 5. bylo trochu veselejší, protože jsme se mohli alespoň s některými dětmi potkávat ve škole. Ale trochu komplikovaně jsme museli kličkovat s rouškami mezi rozdělenými skupinami a nádobami s desinfekcí… 

Všichni jsme se ale snažili o to, aby znovuotevření škol proběhlo v co možná největším klidu a abychom zdárně došli ke konci školního roku.

Vyučování školního roku 2019/2020 jsme na základní škole ukončili rozdáním vysvědčení 30. června. Díky Vaší péči jsme s kolegyněmi v základní škole mohly Vašim/našim dětem pogratulovat ke splněnému dalšímu školnímu roku jejich školní docházky. 🙂

Provoz mateřské školy pokračuje až do 10. července, poté bude škola na měsíc zcela uzavřena a provoz mateřské školy bude opět zahájen 10. srpna.

Ve stejném termínu – od 10. 8. do 13. 8. – proběhne také projekt pro žáky základní školy Vzdělávací dny, který vznikl ve spolupráci Asociace školních sportovních klubů a MŠMT ČR.

Školní rok 2019/2020 končí ale až ke konci srpna, do té doby jsou všichni předškoláci ještě školkovými dětmi a všichni letošní páťáci žáky naší školy. Abychom nevynechali žádný tradiční rituál, zveme Vás tímto na již předem avizované Loučení se školním rokem 2019/2020. Proběhne v pondělí 24. srpna 2020 na školní zahradě. Začínat budeme v 16:00 a součástí odpoledního programu bude:

  • Loučení s předškoláky
  • Pasování prvňáků na čtenáře
  • Loučení s páťáky

Poté bude všem dětem a rodičům představeno rozdělení do tříd MŠ i ZŠ v následujícím školním roce. 

Také pracujeme na vylepšení systému dálkové komunikace. Ale tak, abychom si i nadále mohli ponechat osobní setkávání a mohli pečovat o vzájemné vztahy mezi dětmi ve škole, mezi dětmi a učiteli, ale také mezi školou a Vámi rodiči. 

Těšíme se na Vás v srpnu na školní zahradě a na další spolupráci v příštím školním roce.

A teď už nezbývá než popřát všem KRÁSNÉ PRÁZDNINY a léto plné sluníčka!

Monika Otrubová a kolektiv základní a mateřské školy, Lužany