Planeta Země 3000 – „Kolumbie“

V pondělí 6. 5. 2019 se žáci základní školy vypraví v rámci dopoledního vyučování do Jičína 

na promítání projektu Planeta Země 3000 – „Kolumbie“.

Vstupné 70,- Kč bude odečteno ze „zálohy“.

  1. a 2. vyučovací hodina, stejně jako odpolední kroužky, proběhnou beze změny