Pasování prvňáků na čtenáře

Oznamujeme tímto světu, že naše prvňáčky v pátek 24. 3. pasuje pan starosta na ČTENÁŘE.

plakát zde: PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE_2023