Organizace školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

s radostí Vám mohu oznámit, že v příštím školním roce můžeme zajistit fungování trojtřídní základní školy, s podobným počtem „dělených hodin“ jako v tomto školním roce.

Ve středu 12. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo Obce Lužany výjimku z počtu žáků pro trojtřídní základní školu – dle současné legislativy, platné do 31. 12. 2019. A tím se také obec zavázala k případnému dofinancování úvazků pro období září – prosinec 2019. Od ledna 2020 dle nového způsobu financování regionálního školství finanční prostředky budou již ze státního rozpočtu.

Náš pracovní tým se z části obmění – z různých důvodů. Po podepsání všech nových pracovních smluv a zakončení tohoto školního roku budou jména nových kolegyní zveřejněna na webu a v září uspořádáme setkání, při kterém Vám bude nový pracovní tým představen zcela kompletní.

V pondělí 24. 6. v 17:30 srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku do I. třídy ZŠ. Zároveň zveme i všechny ostatní zájemce o další informace k chodu příštího školního roku.

M. Tringelová