Okresní metodik prevence na besedě se staršími žáky ZŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali, že třídu se 3., 4. a 5. ročníkem ve středu 20. 3. 2019

navštíví metodik  prevence při PPP a SPC  KHK (pracoviště Jičín) Mgr. Lukáš Nálevka.