Novopacký Slavíček 2018

Dne 4. 4. 2018 se někteří žáci ZŠ a MŠ  zúčastnili Novopackého Slavíčka

David Fejfar zazpíval Ten Chlumecký zámek a Grónskou písničku a umístil se ve  zlatém pásmu

Vendulka Kunová zazpívala Černé oči a Mravenčí ukolébavku a umístila se ve stříbrném pásmu.

Elenka Fejfarová zazpívala Koulelo se, koulelo a Masožravou kytku a Cvrčka a umístila se ve zlatém pásmu.

Mezi staršími žáky 1. stupně ZŠ se snažila Káťa Provazníková s písničkami Což se mně má milá a Voda, voděnka. Konkurence byla veliká, ale i když se neumístila, pro nás byla Káťa nejlepší.

Zpěváčkům patří velký obdiv za jejich statečnost vystoupit před početným publikem a porotou.