Okresní metodik prevence na besedě se staršími žáky ZŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali, že třídu 3., 4. a 5. ročníku v pátek 4. 1. 2019

navštíví metodik  prevence při PPP a SPC  KHK (pracoviště Jičín) Mgr. Lukáš Nálevka.