Návštěva místní knihovny

V úterý 19. 3. dopoledne jsme s dětmi MŠ měli naplánovanou vycházku do místní knihovny. Téměř třicet dětí ve věku 3-6 let zaplnilo zasedací místnost Obecního úřadu Lužany, kde je knihovna umístěna. Zde se jich ujala knihovnice paní Pavlína Chudobová. Po přivítání si děti vyslechly krátký čtený příběh. Pozdravit je přišel i pan starosta. Pak se již děti mohly seznamovat s množstvím knížek, které jim paní Chudobová nabídla. Děti knížky opravdu zaujaly a jejich prohlížení je bavilo mnohem delší dobu, než jsme očekávali. Vřele doporučujeme soukromé návštěvy knihovny v jakékoliv obci společně s dětmi.
Na závěr se děti rozloučily dárkem, to je obrázky, které každý z nich nakreslil.
I my moc paní Chudobové děkujeme za umožnění této návštěvy.

Za MŠ
Dan Grohová