Mami, tati, pojďme si číst!

Naše MŠ se zapojila do programu čtenářské pregramotnosti:

MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST.

Program byl realizovaný Nadačním fondem LEPŠÍ ŽIVOT a byl pod záštitou MŠMT.

    Téměř všechny děti z lužanské mateřské školy se svými rodiči v období pěti týdnů-od konce dubna do počátku června-trávili denně společné chvilky nad zapůjčenými knížkami. Rodiče dětem pravidelně četli zajímavé a poučné příběhy, společně si o nich povídali a po přečtení každé knížky (bylo jich celkem 5) pak děti k přečteným příběhům nakreslily obrázky.

    V úterý 13. 6. 2023 ve třídě MŠ proběhlo slavnostní zakončení této aktivity. Kromě dětí a některých rodičů se setkání zúčastnil i starosta obce Mgr. Martin Mitlöhner a ředitelka školy Mgr. Monika Otrubová. Slavnostní dopoledne vedl sám ředitel nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT Ing. Josef Vavřík.

    Děti měly možnost vidět a porovnat největší a nejmenší knížku. Zazpívaly si za doprovodu harmoniky písničku „Kniha je můj dobrý kamarád“, vyslechly si příběh o tom, jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knížku, která změnila celý jejich život. Z příběhu se děti dozvěděly, že každá knížka, která v sobě má nějaké ponaučení a rady do života, je kouzelná, protože když se lidé budou řídit těmito poučeními, tak se i jejich život významně změní.

    Děti pak moc potěšilo, když se dozvěděly, že i na ně čeká jejich první kouzelná knížka v podobě sešitů Filipova dobrodružství. Knížečky zakoupili pro děti Radmila a Josef Vavříkovi z České Skalice.

    Na závěr slavnostního dopoledne proběhlo focení všech zúčastněných a písničkou „Kniha je můj dobrý kamarád“ se děti s panem Vavříkem rozloučily.

 Dana Grohová