Loučení s páťáky

Ke konci školního roku jsme se museli stihnout rozloučit se žáky, kteří z naší školy odchází. Jsou to čtyři páťáci a jedna žákyně čtvrtého ročníku.

Zatímco se tito starší činili ve školní jídelně při přípravě pohoštění na odpoledne, připravili jim jejich mladší spolužáci překvapení ve formě velkých plakátů s fotkami z let strávených u nás ve škole.

Ve dvě hodiny odpoledne jsme se sešli ve II. třídě ZŠ na krátké kulturní pásmo žáků, po kterém byly všem odcházejícím předány dárečky od školy i od obce.

Na školní zahradě se nám tito žáci a žákyně „zvěčnili“ otiskem své ruky do sádry, zatímco se ostatní „podepisovali“ na připravené plakáty otisky rukou.

Odpoledne nám uteklo velice rychle za družného povídání a ochutnávání připraveného pohoštění.

Všem žákům a žákyním, které nám utíkají do velkého světa, přejeme mnoho úspěchů, radosti a štěstí! 😉