Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání do MŠ v Lužanech se přednostně přijímají děti:

  1. s trvalým pobytem na území obce 
  2. se sourozencem, který již navštěvuje naši MŠ
  3. starší děti mají přednost před dětmi mladšími