Jak na pohyb v kyberprostoru – 14. 2. 2020

Vědí naše děti, že když pošlou jednu fotografii kamarádovi mobilním telefonem nebo přes internet, že nad ní již ztrácejí kontrolu?

Může ji kdokoliv vidět, už nikdy se nedá „vzít zpátky“, vymazat, zůstává po ní digitální stopa…

Na toto téma bude s žáky 3., 4. a 5. ročníku hovořit policejní preventista nprap. Aleš Brendl

v pátek 14. února 2020 v rámci dopoledního vyučování.