Geometrie hrou

Na fotografiích je zachycena týmová tandemová hodina 4. a 5. ročníku geometrie v naší škole, kde paní ředitelka M. Otrubová a učitelka A. Moravková vedou studenty k praktickému poznávání geometrických tvarů.

Žáci se v hodinách seznamují s geometrickými tvary pomocí různých hmatových materiálů, rysovacích nástrojů a konstrukčních sad. Někteří studenti pracují na počítači s geometrickým softwarem, zatímco jiní upřednostňují práci na koberci s fyzickými modely. Tato hodina zdůrazňuje bohaté vybavení školy a podporuje kreativní a různorodé přístupy k učení geometrie.
Hodina žáky moc bavila a už se těší na další.

A.Morávková