Bezpečnostní pravidla ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

nový školní rok zahájíme v běžném provozu, přesto budeme dbát na zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, mytí rukou, častější úklid apod.).

Přesto bychom Vás rádi požádali o respektování následujících pravidel:

– Pro případ podezření na onemocnění covid-19 je potřeba, aby měli všichni žáci ZŠ v sáčku v tašce roušku, děti MŠ v sáčku v šatně.

– Děti a žáci s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit.

– Rodiče vstupují do školy pouze na nezbytně nutnou dobu, ve škole se neshlukují.