Beseda pro rodiče – PhDr. L. Toman – téma „Klima školy“

Vážení rodiče,

Srdečně Vás zveme na setkání s PhDr. Lubošem Tomanem, školním psychologem.

V úterý 5. 3. 2019 od 16:00 – tentokrát na téma Klima školy:

Jak školu vnímají rodiče i širší veřejnost, jak se v ní cítí žáci? Co rozumíme pod pojmem „rodinná škola“ či „bezpečné klima“?

Můžeme navázat diskuzí k tématům probíraným na poslední třídní schůzce rodičů ZŠ.

Ve druhé polovině školního roku nás ještě čekají setkání

  • dubnu na téma Komunikace
  • – v květnu na téma Netolismus (závislost dětí na počítačích a sociálních sítích)