Aktuální informace k provozu MŠ a ZŠ – 27. 10. 2020

Poslední dny jsme všichni s napětím sledovali vývoj situace a čekali na rozhodnutí ohledně provozů škol.

Dnes máme opět trochu jasněji:

  1. Provoz základní školy se zatím do normálních kolejí nevrací.
  2. Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen, děti se ve škole sejdou opět v pondělí 2. 11.
  3. Všichni zaměstnanci školy jsou ke dnešnímu dni na mysli pozitivní, na covid-19 NEGATIVNÍ.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

  • Ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 14:00 na on-line poradě vyučujících ZŠ vyhodnotíme nastavený systém distančního vzdělávání. Pokud má někdo důležité poznatky či připomínky, sdělte je prosím do této doby kterékoliv vyučující.
  • Během pátku 30. 10. 2020 budou v systému EduPage zveřejněny podrobnosti k pokračujícímu distančnímu vzdělávání od 2. 11. 2020.

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

  • Do pátku 30. 10. 2020 prosíme všechny rodiče o nahlášení/odhlášení dětí do MŠ na pondělí 2. 11., abychom mohli zajistit odpovídající počet obědů.
  • Použijte prosím telefonní číslo na školní jídelnu, dovoláte se paní Kašičkové: 730 891 195

 

Velice děkujeme za spolupráci, těší nás, že můžeme zajistit provoz alespoň mateřské školy

a moc se těšíme na obnovení provozu základní školy.

 

kolektiv ZŠ a MŠ Lužany