Aktuální informace k „ošetřovnému“

Aktuální informace k „ošetřovnému“ naleznete zde:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne